MESURES DE PREVENCIÓ

Durant el Sala L’H, a cada sala i segons les seves característiques individuals, s’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de públic cap a la taquilla, seients, banys i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada/sortida, anada/tornada, així com la distància de separació mínima d’un metre i mig establerta pel protocol de seguretat sanitària emès pel PROCICAT, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat, tant en les taquilles com en els accessos a les sales.

Es col·locaran en les entrades de cada espai, a la disposició del públic, dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

Així mateix, la sortida del públic, al final dels concerts, ha de realitzar-se de manera esglaonada, de manera ordenada i garantint la distància entre persones. 

Els concerts poden ser suspesos en el cas que l’administració no permeti el concert presencial, en aquest cas es retornaran els diners de les entrades.

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.

Recorda que a tots els espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones d’un metre i mig.

L’ús de la mascareta és obligatori en espais tancats i espais públics.

L’accés i el desallotjament de les sales es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal d’acomodació.

Serà necessari arribar a les sales a l’horari d’obertura de portes publicat al web i les entrades.

Si penses que pots tenir símptomes de la covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa.